Hello, I'm Kacper Tomporowski.

I'm a QA Tester at CKSource.